Jak rozdělat oheň

Vědět jak rozdělat oheň využijete v různých situacích, například při vaření v přírodě nebo campu, při topení v krbu, kamnech apod. nebo při grilování, opékání špekáčků atd. Vědět jak na to se zkrátka hodí.

Jak rozdělat oheň v krbu?

Protože teplo domova je důležité, první se podíváme na to, jak rozdělat oheň v krbu:

Příprava topeniště

Prvním krokem je důkladná příprava. Ujistěte se, že je krb čistý a bezpečný k použití. Je nutné vymést popel po předchozím ohni. Přesvědčte se, že se v krbu nenachází nedopalky nebo jiné předměty, dále zkontrolujte, zda je otevřená komínová klapka.

Příprava paliva

Připravte si dostatečné množství vhodného paliva. Lze použít dřevěné brikety, nicméně do krbu je, hlavně kvůli estetice, nejlepší dřevo. Dřevo do krbu by mělo být suché a zpracované na vhodnou délku, aby se do krbu pohodlně vešlo. Nakoupit ho můžete třeba v balení PackFix. Dále budete potřebovat třísky z měkkého dřeva, tuhý podpalovač a zápalky.

Jak na to chytře

Pro snadné rozdělání ohně v krbu můžete využít i naše Teplo v krabici, ve které naleznete dlouhé krbové zápalky, 6 ks dřevovláknitého podpalovače, třísky z měkkého dřeva a 30 kg dřeva, jak měkkého k rozdělání ohně, tak tvrdého pro delší dobu hoření. Při běžném topení v krbu můžete počítat se zhruba 10 hodinami příjemného sálavého tepla z přírodního obnovitelného zdroje.

Samotné rozdělání ohně

Připravte podpalovač z dřevité vlny. Postačí 1 až 2 smotky. Kolem smotků podpalovače vyskládejte malou hranici ze 4 třísek z měkkého dřeva. Doporučujeme vytvořit z třísek obdélník, který se podpalovače téměř nebo úplně dotýká. Zkontrolujte, zda je obdélník dostatečně stabilní, aby se na něj dobře přikládala další polena. Dalším krokem je uchopení krbové zápalky ve třetině její délky, blíže k hlavičce tak, aby se při škrtnutí nezlomila. Škrtněte o krabičku a zapalte podpalovač klidně i na více místech najednou. 

Po rozhoření třísek přidejte do krbu alespoň 2 menší polínka z měkkého dřeva, je dobré, aby rozestupy mezi polínky byly větší než 1 cm. Až budete mít jistotu, že třísky a první polínka z měkkého dřeva po zapálení bezpečně hoří, přiložte další 3 polínka z měkkého dřeva, po vznícení měkkých polínek přiložte minimálně tři polena ze dřeva tvrdého.

Dbejte na bezpečnost

Při topení v krbu je důležitá také bezpečnost. Neopouštějte krb, když hoří. Mějte k dispozici prostředky na hašení, jako je například hasicí přístroj. Ujistěte se, že v krbu není příliš mnoho paliva, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Po ukončení topení nechte krb zcela vyhasnout. Poté odstraňte popel ze dna krbu. Ujistěte se, že jsou ventilační cesty opět zavřené, aby do místnosti nevnikal chladný vzduch.

Pravidelně čistěte krb od popele a nánosů sazí. Mějte na paměti, že nevhodná údržba může způsobit zvýšenou kouřivost nebo nebezpečí požáru. Kouřovody by měly být pravidelně revidovány profesionálem.

Jak rozdělat oheň v grilu?

Rozdělání ohně v grilu může být trochu jiné než rozdělání ohně v přírodním ohništi, protože zde pracujete s konkrétním grilovacím zařízením. Přečtěte si jak rozdělat oheň na grilu:

Příprava grilu

Umístěte gril na bezpečné a stabilní místo, daleko od hořlavých materiálů a budov. Otevřete víko grilu a ujistěte se, že nejsou ucpány ventilační otvory pro správné proudění vzduchu. Připravte si grilovací uhlí či dřevo, nebo náš Táborák v krabici, které budete používat jako palivo. Dále si přichystejte podpalovač a sirky nebo krbové zápalky (pokud využíváte Táborák v krabici máte k dispozici krbové zápalky a 3 podpalovače). 

Uvnitř grilu vytvořte rovnoměrnou vrstvu uhlí nebo dřeva, u Táboráku v krabici rozdělejte oheň stejným způsobem jako u Tepla v krabici. 

Po vyhoření dřeva až na uhlíky můžete začít s grilováním. Po dokončení grilování uhaste oheň zavřením víka grilu a utlumením vzduchu. Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření při manipulaci s ohněm a grilem. Mějte u sebe dostatek vody nebo hasicí přístroj pro případ nouze.