Jak zatopit v krbu

Topení v krbu je proces, při kterém se rozdělá a udržuje oheň tak, aby byl krb schopen zahřívat místnost, případně celý dům.  Níže si přečtěte postup, jak topit v krbu, aby vám oheň dlouho vydržel.

krb

Příprava topeniště

Prvním krokem je důkladná příprava. Ujistěte se, že je krb čistý a bezpečný k použití. Je nutné vymést popel po předchozím topení. Zkontrolujte, že se v krbu nenachází nedopalky nebo cizí předměty. Dejte pozor také na to, aby byla otevřená komínová klapka, pokud je jí krb vybaven.

Příprava paliva

Připravte si dostatečné množství vhodného paliva. Lze použít dřevěné brikety, nicméně do krbu je, hlavně kvůli estetice, nejlepší dřevo. Dřevo do krbu by mělo být suché a zpracované na vhodnou délku, aby se do krbu pohodlně vešlo. Nakoupit ho můžete třeba v balení PackFix. Dále budete potřebovat třísky z měkkého dřeva, tuhý podpalovač a zápalky.

Jak na to chytře

Pro snadné rozdělání ohně v krbu můžete využít i naše Teplo v krabici, ve které naleznete dlouhé krbové zápalky, 6 ks dřevovláknitého podpalovače, třísky z měkkého dřeva a 30 kg dřeva, jak měkkého k rozdělání ohně, tak tvrdého pro delší dobu hoření. Při běžném topení v krbu můžete počítat se zhruba 10 hodinami příjemného sálavého tepla z přírodního obnovitelného zdroje.

Zapálení ohně

Připravte podpalovač z dřevité vlny. Postačí 1 až 2 smotky. Kolem smotků podpalovače vyskládejte malou hranici ze 4 třísek z měkkého dřeva. Doporučujeme vytvořit z třísek obdélník, který se podpalovače téměř nebo úplně dotýká. Zkontrolujte, zda je obdélník dostatečně stabilní, aby se na něj dobře přikládala další polena. 

Následujícím krokem je uchopení krbové zápalky ve třetině její délky, blíže k hlavičce tak, aby se při škrtnutí nezlomila. Škrtněte o krabičku a zapalte podpalovač klidně i na více místech najednou. Po rozhoření třísek přidejte do krbu alespoň 2 menší polínka z měkkého dřeva, je dobré, aby rozestupy mezi polínky byly větší než 1 cm kvůli dobrému přístupu vzduchu. 

Až budete mít jistotu, že třísky a první polínka z měkkého dřeva po zapálení bezpečně hoří, přiložte další 3 polínka z měkkého dřeva, po vznícení měkkých polínek přiložte minimálně tři polena ze dřeva tvrdého.

Dbejte na bezpečnost

Při topení v krbu je důležitá také bezpečnost. Neopouštějte krb, když hoří. Mějte k dispozici prostředky na hašení, jako je například hasicí přístroj, vodu nebo písek. Ujistěte se, že v krbu není příliš mnoho paliva, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Po ukončení topení nechte krb zcela vyhasnout. Poté odstraňte popel ze dna krbu. Ujistěte se, že jsou ventilační cesty opět zavřené, aby do místnosti nevnikal chladný vzduch.

Pravidelně čistěte krb od popele a nánosů sazí. Dbejte na pravidelné revize komínu a mějte na paměti, že nevhodná údržba může způsobit vznik nadměrného množství kouře nebo nebezpečí požáru. Kouřovody by měly být pravidelně revidovány profesionálem.