Jak topit v krbových kamnech

Topení dřevem v kamnech není těžké, ale ne každý to zvládne udělat správně, je potřeba se naučit základní techniku. V následujícím návodu vám poradíme, jak zatopit v kamnech tak, aby vše proběhlo hladce a doma bylo brzy teplo.

krbová kamna

Příprava dřeva

Ujistěte se, že máte dostatek suchého, dobře nařezaného dřeva, aby se do kamen pohodlně vešlo. Nakoupit ho můžete v balení PackFix nebo můžete využít Teplo v krabici, jehož součástí je 30 kg dřeva, jak měkkého k rozdělání ohně, tak tvrdého pro delší dobu hoření. Teplo v krabici dále obsahuje dlouhé krbové zápalky, 6 ks dřevovláknitého podpalovače a třísky z měkkého dřeva. 

Čištění kamen

Před zahájením topení v krbových kamnech zbavte kamna popele z minulého topení, zajistí to lepší průtok vzduchu a spalování. Nezapomeňte na to, že kamna je potřeba vždy čistit až po jejich vychladnutí. K samotnému čištění používejte nářadí k tomu určené. To znamená krbové nářadí, vysavač popele apod.

Správné uspořádání dřeva

Na dno kamen nejdříve naskládejte třísky z měkkého dřeva, které zapálíte pomocí smotku podpalovače a krbových zápalek. Jakmile se třísky rozhoří, přidávejte měkké dřevo. Až bude pořádně hořet měkké dřevo a uvidíte, že je v kamnech dostatek žhavého, začněte přidávat tvrdé dřevo.

Regulace průchodů kamen

Jakmile máte hořící oheň, můžete začít regulovat množství vzduchu přiváděné průduchy do topeniště podle potřeby. Uzavření průduchů může zpomalit hoření a prodloužit dobu, po kterou oheň vydrží hořet. To znamená, že pokud chcete, aby vám oheň déle vydržel, průchody uzavřete. Pokud chcete, aby měl oheň větší plamen, dvířka otevřete. Počítejte ale s tím, že vám dřevo rychleji shoří. Při zakládání ohně je ale potřeba mít průduchy otevřené, aby se k ohni dostal dostatek vzduchu.

Regulace vzduchu

Dalším krokem v tématu jak správně topit v krbových kamnech je regulace vzduchu. Pro dobré spalování je nutné do krbu nebo kamen dodávat dostatek vzduchu. Příliš uzavřené průduchy mohou způsobit problémy s kvalitou spalování. Některá moderní kamna a vložky dokáží průtok vzduchu regulovat automaticky.

Udržujte oheň

Během topení občas zkontrolujte stav ohně a dřeva. Přidávejte dřevo podle potřeby, aby vám oheň nevyhasl a nemuseli jste ho zakládat znovu. 

Bezpečnostní opatření

Při topení v krbu či krbových kamnech vždy dbejte na bezpečnost. Krb i kamna by měly být vždy střeženy, zvláště pokud máte malé děti nebo domácí zvířata. Mějte k dispozici základní vybavení, jako jsou hasicí přístroje.